Promotieonderzoek (UM)

Wetenschappers en bedrijven ontwikkelen voortdurend nieuwe technologieën voor de gezondheid. Het is tegenwoordig goed gebruik om innovaties te beschouwen als een samenspel van technische, sociale en ethische aspecten. Wanneer die interactie in de ontwikkelingsfase serieus aandacht krijgt, zullen technologie en maatschappelijke normen en waarden beter op elkaar aansluiten.

 

Anna Wolters deed in haar promotieonderzoek studie naar maatschappelijk verantwoord innoveren. Ze nam een experimenteel vaccin om te stoppen met roken als casus. De dissertatie is verschenen in 2017 en biedt handvatten voor verder onderzoek naar lifestylevaccins en toekomstig volksgezondheidsbeleid op dat gebied.

 

Lees het proefschrift (Engelstalig)

Lees de stellingen (Nederlandstalig)