Evaluatie voor Buurttheater Mariaberg

Buurttheater Mariaberg  (BTM) uit Maastricht maakt documentair theater. In 2016-2017 werkte BTM aan een voorstelling over schuld en armoede die de titel Sjöld (Limburgs voor ‘schuld’) droeg. De theatertekst was mede gebaseerd op gesprekken met makers en uitvoerders van armoedebeleid. Met hen en met een andere specialist hield Anna Wolters individuele diepte-interviews, als deel van de evaluatie van het theaterproject. De analyse gaf inzicht in de ervaringen en verwachtingen van deze professionals en in de mogelijke impact van BTM op de sociale praktijk.