Beleidsonderzoek Women in Academia (UM)

Voorbeeld uit een pilot in de startfase van WAW. Aan een faculteit van Universiteit Maastricht doet zich het probleem voor dat de doorstroom van vrouwelijke promovendi stokt. De werkgever heeft weinig inzicht in oorzaak en context en laat een analyse maken door een projectgroep bij de Science Service Factory.

 

Leider van het project Women in Academia is dr. Lisa Brüggen. Zij trekt Anna Wolters aan voor het kwalitatieve onderzoek naar de ervaringen van circa twintig mannelijke en vrouwelijke faculteitsleden. Anna Wolters nodigt deze academici uit voor een interview. Hoe zien zij het verloop van hun carrière, wat heeft hun loopbaan bevorderd of tegengehouden, in hoeverre strookt dit met beloftes van de werkgever? Zij opereert als ervaren interviewer vertrouwelijk en respectvol, houdt de rode lijn in het oog, vraagt waar nodig door, maar laat ook de gesprekspartner onderwerpen inbrengen. Met een teamlid analyseert zij de verzamelde gegevens. Er volgt een kritische vergelijking met de vakliteratuur en toetsingen door de projectgroep.

 

De kwalitatieve analyse was input voor de aanbevelingen, die zijn opgenomen in het strategische beleid van de UM. Niet onbelangrijk: een bijkomende meerwaarde van het kwalitatieve onderzoek bleek te zijn dat werknemers zich gehoord voelden.