Projectcoördinatie

Projectcoördinatie van WAW geeft overzicht. In nieuwe projecten of samenwerkingsverbanden is het voor de opdrachtgever van belang overzicht te houden over de praktische uitvoering en vaart te maken. Als coördinator zorgt WAW voor het organiseren, uitvoeren, begeleiden en bewaken van publiek-private initiatieven en wetenschappelijke projecten. WAW houdt nauw overleg met de opdrachtgever en is gericht op samenwerking en verbinding. Coördinatie kan enkele uren per week, enkele dagen per maand, of een aaneengesloten periode beslaan.

 

Neem contact op

  • WAW geeft inhoudelijk en organisatorisch ondersteuning aan de landelijke werkgroep Nutrition in Transition.

    Projectcoördinatie werkgroep NiT

     Bekijk Project