Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is er voor meer inzicht. Het is bij uitstek de wetenschappelijke methode om een probleem scherper in beeld te krijgen en het handelen van groepen mensen beter te begrijpen. Met het betere begrip van een kwestie kan de opdrachtgever:

 

 • nieuw beleid maken 
 • een deelvraag van een wetenschappelijk project beantwoorden
 • een kwantitatieve studie starten of aanvullen
 • een motivering geven bij een aanvraag voor onderzoekssubsidie
 • de kwaliteit van een wetenschappelijke publicatie verhogen

 

Hoe werkt het? Opdrachtgever en WAW formuleren in overleg een onderzoeksvraag, waarna WAW een onderzoeksopzet voorstelt. Dan verzamelt WAW materiaal. Beproefde manieren zijn interviews, groepsgesprekken en het observeren van situaties. WAW analyseert de verzamelde gegevens door methodisch te zoeken naar patronen en thema’s.  Tijdens het onderzoek houden WAW en opdrachtgever nauw contact en bespreken ze de eerste bevindingen. Het eindresultaat is een kort, helder verslag.

 

WAW gaat integer om met vertrouwelijke informatie van opdrachtgever en geïnterviewden. WAW committeert zich aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2014) van de VSNU

Kwalitatief onderzoek is uitvoerbaar in alle wetenschappelijke disciplines en op alle maatschappelijke terreinen. Het kan zowel groot- als kleinschalig zijn. De intensiteit kan variëren van een quick scan tot een diepgaandere studie.

 

Neem contact op

 • Voor een sociaal-artistiek project in Maastricht voerde WAW een kwalitatieve evaluatie uit.

  Evaluatie voor Buurttheater Mariaberg

   Bekijk Project
 • Maatschappelijk verantwoord innoveren bij een een nieuwe gezondheidstechnologie, wat betekent dat?

  Promotieonderzoek (UM)

   Bekijk Project
 • Bij een onderzoek naar de haperende doorstroom van vrouwelijke promovendi sprak Anna Wolters vertrouwelijk met stafleden. Het interviewmateriaal verwerkte ze in een thematische analyse.

  Beleidsonderzoek Women in Academia (UM)

   Bekijk Project
 • In het project Seksualiteit van ouderen van dr. Aagje Swinnen voerde Anna Wolters het etnografische onderzoek uit.

  Ouder worden en seksualiteit (UM)

   Bekijk Project